Kara Deliğin Artık Bir İsmi de Var

Geçtiğimiz gün insanlık tarihinde birinci defa bir kara deliğin fotoğrafı çekilmiş ve bu olay, astrofizik konusunda bir çığır olarak değerlendirilmişti. İşte bu kara deliğin, artık bir ismi var: Powehi.

Bu isim, Hawaii’de ortaya çıkan ve yaratılışı bahis alan Kumpilo isimli bir ilahiden geliyor. İlahide yer alan Po ve Wehi sözleri birleştirilerek ortaya Powehi ismi çıkartılmış. Po sözü, “derin ve karanlık kaynak”, Wehi sözü ise “süslenmiş” manasına geliyor. Bu da, kara deliğin “süslenmiş karanlık kaynak” olarak isimlendirilmesi ile sonuçlanıyor.

Bu ismin ortaya çıkışını Hawaii’li lisan bilimcisi Larry Kimura‘ya borçluyuz. Fotoğrafın çekiminde rol alan ve dünyanın 8 farklı noktasında bulun teleskop sistemlerinin ikisinin Hawaii’de bulunması, kara deliğin ismi için Hawaii lokal lisanının tercih edilmesine yol açmış.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir